S): Centerpartiet måste lova att värna Stockholms kulturmiljöer

Report this content

Stadsmuseets byggnadsantikvariska experter har en unik roll för att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och moderniseras utan att omistliga kulturvärden går om intet. Nu planeras en omorganisering av kulturförvaltningen som styrs av Centerpartiet, som tidigare har gått till angrepp mot Stadsmuseets medverkan i byggprocesserna.

- Under förra mandatperioden ifrågasatte Centerpartiet att Stadsmuseet skulle vara remissinstans och därför blir jag orolig att de har ett bakomliggande syfte att göra det lättare för byggbolagen att riva och förvanska kulturhistoriskt värdefulla miljöer, säger oppositionsborgarrådet Olle Burell (S). 

- Med tanke på alla andra nedskärningar som Centerns kulturpolitik redan har lett till inom bibliotek och kulturskola vill jag att Jonas Naddebo ska lova att det inte blir färre byggnadsantikvarier på Stadsmuseet, eftersom det hotar både kulturmiljön och en hög byggtakt, säger Olle Burell. 

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Prenumerera

Media

Media