(S) kräver central krisövning: ”Stockholms beredskap att hantera kriser tas inte på allvar”

Report this content

I den utvärdering som gjordes av stadens krishantering av terrordådet på Drottninggatan 2017 bedömdes Stockholms stad ha agerat mycket väl. En rad angelägna beslut fattades snabbt. Stadens centrala krisledning och de inblandade förvaltningarna samarbetade väl och hanteringen ”stärkte förtroendet för staden och för samhället i stort.”

Att staden hade genomfört centrala krisövningar pekas ut som en nyckelfaktor. Utvärderingen lade även fram rekommendationer för att fortsatt ha god beredskap vid kriser. En sak som lyfts fram särskilt är behovet av fortsatta övningar. ”Detta bör minst ske i början av varje mandatperiod för att säkra att de nya ledamöterna och sekretariat förstår sin roll,” menar utvärderingen. Trots att det snart har gått ett år på den nya mandatperioden har ingen sådan övning genomförts.

– Att ha en övning i början av varje ny mandatperiod är centralt. Anledningen är lika enkel som självklar, efter ett val byts stora delar av den centrala personalen ut. Även ledande förtroendevalda byts ut. Det blir en helt ny ledningsstruktur, övar man inte så har man ingen erfarenhet av att arbeta tillsammans under kriser. Händer det något ska man gå in i skarpt läge utan att ha en tydlig struktur för att hantera de behov som uppkommer. Det säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd.

– Nu har det snart gått ett helt år, och jag tycker det är oroväckande att man inte genomfört en större central övning. Vi lägger därför ett sådant förslag nästa vecka, att man ska få tummen ur och planera en övning. Ska man kunna fatta snabba beslut i ett skarpt läge måste man ha ett sammansvetsat gäng som tränat ihop.

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Prenumerera

Media

Media