S-krav: Sanera stadens förorenade områden

Report this content

Socialdemokraterna i Stockholm kräver att den borgerliga majoriteten intensifierar arbetet med att sanera stadens förorenade områden. Länsstyrelsen har i många år identifierat, inventerat och riskklassat områden. Kartläggningen visar att 48 områden har den högsta riskklassen som innebär störst risk för människors hälsa och miljö. Dessa områden måste saneras, menar Socialdemokraterna. Idag saneras förorenade områden i Stockholm oftast i samband med exploatering. Stadsbyggandet är därför ett viktigt redskap för ett giftfritt Stockholm eftersom ny bebyggelse bidrar till att förorenade områden saneras. För att få en giftfri stad måste även områden som inte är föremål för exploatering saneras. Med dagens politik kommer dessa områden annars förbli giftiga, menar Socialdemokraterna.

Listan på de 48 giftigaste områdena i Stockholm består till stor del av båtuppläggningsplaster (30 stycken) där folk ofta vistas, både barn och vuxna. Stadens arbete för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger är alltså avgörande. Förra mandatperioden inleddes ett viktigt arbete med fokus på just minskad användning av skadliga båtbottenfärger. Den borgerliga majoriteten har dock tagit bort finansieringen och projektet har avvecklats. 

- Stockholm ska vara en giftfri stad och då måste det finnas en plan för att sanera även när det inte byggs. För nu har den borgerliga majoriteten minskat takten i bostadsbyggandet radikalt vilket leder till att färre områden saneras. Miljöarbete måste ses som en praktik och inte enbart som vision på papper. Säger Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd i Stockholm.

-  Att Stockholm har 48 giftiga områden med högsta riskklass för människors hälsa och miljö är inte acceptabelt. Saneringstakten av de historiskt förorenade områdena måste öka om politiken verkligen vill prioritera både folkhälsa och natur. Jag förstår verkligen inte varför borgarna inte fortsatte projektet att fasa ut användningen av giftiga båtbottenfärger.

Länk till Länsstyrelsens rapport:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1e9f682716e44cbf6f53be85/1574068315639/Tabell.%20Läget%20i%20länet%20–%20förorenade%20områden%20i%20Stockholms%20län%202020,%20uppdatering%20inför%202019-11-18.pdf

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Prenumerera

Media

Media