Sammanställning av byggtakten 2015

2015 ökade byggandet i Stockholm kraftigt jämfört med tidigare år. Det visar en sammanställning från berörda kontor. 2015 markanvisades 8 181 lägenheter, varav mer än hälften hyresrätter, 13 849 bostäder beslutades i start-pm och 6 902 i antagna/godkända detaljplaner. 

– Det byggs i Stockholm igen. Under många år har byggandet varit eftersatt, inte minst antalet hyresrätter som minskade kraftigt under det moderata styret.  Vi lade om politiken redan från dag ett efter valet. Nu har vi mycket goda förutsättningar att nå vårt mål om att bygga 40 000 nya bostäder till 2020. Man ska inte behöva välja bort att studera eller jobba i Stockholm för att man inte kan få en bostad. Företag ska inte hindras i sina rekryteringar för att människor inte kan hitta boende. Det leder till ökad arbetslöshet och mindre resurser till välfärden. Det säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i en kommentar.

Rapporten finns bifogad 

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34