Sju av tio socialarbetare i Stockholm känner sig pressade att inte godkänna ansökningar inom Socialtjänsten

Idag släpper Socialdemokraterna i Stadshuset en rapport som visar att det råder allvarliga brister inom socialtjänsten i staden. Rapporten bygger på en enkätundersökning bland socialsekreterare och biståndshandläggare inom socialtjänsten i Stockholm. Rapporten visar bland annat att 73 procent av de svarande upplever ett tryck på att bli mer restriktiva i att godkänna ansökningar. 

I undersökningen framkommer det att budgethållning går före klienternas behov och socialsekreterarnas professionella bedömningar. En socialsekreterare skriver ”Vi får inte göra professionella individuella bedömningar utan måste förhålla oss till hårda riktlinjer som ett tak. Inte bevilja extra där vi ser att det behövs”.

Vår undersökning visar att Stockholmarna inte får det stöd som de har rätt till.

– Det har blivit lite av en omvänd logik. Först sätter majoriteten i stadshuset en budget, som sen ska möta verkligheten. Istället för att utgå från verkligheten och sätta en budget därefter. Att skjuta upp problemen till framtiden är inte ekonomiskt ansvarsfullt, säger oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S). 

Rapporten är bifogad i pressmeddelandet. 

För mer information kontakta:

Anna Landsfjord

0761229086

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.