Stadens årsredovisning klar – Stockholm gör positivt resultat på 2,3 miljarder

Report this content

Stockholms ekonomi är fortsatt stark och förra året gjorde staden ett positivt resultat på 2,3 miljarder kronor. Detta efter att man investerat 3 miljarder i infrastruktursatsningar via Sverigeförhandlingen. Det står klart när Stockholms stad släpper årsredovisningen för 2017.

- Som finansborgarråd är jag väldigt stolt över att kunna leverera så här starka siffror för 2017. Med ett starkt resultat i ryggen kan vi fortsätta investera i välfärden, bygga ihop staden och skapa ett Stockholm för alla, säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd.

En bidragande orsak till det positiva resultatet är den rekordhöga byggtakt staden hållit under året, exempelvis påbörjades byggandet av 7 500 lägenheter förra året. En byggtakt som saknar motstycke i modern tid.

Positivt är också att ökningen av låneskulden kraftigt gått ner de två senaste åren, trots att investeringarna är rekordstarka. Jämfört med 2011 har exempelvis nyupplåningen minskat med 70% samtidigt som investeringarna ökat med drygt 25%.

- Arbetsmarknaden är urstark med låg arbetslöshet och det lägsta ekonomiska biståndet på 50 år. Vi ser däremot en kompetensbrist i flera branscher och det är en stor utmaning. Därför är det viktigt att fortsätta bygga fler bostäder för att locka kompetens till Stockholm. Samtidigt som vi fortsätter satsa på skolan och vuxenutbildningen för att ta tillvara på den kompetens som redan finns här, säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd.

Bifogad fil: Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2017 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Taggar: