Stockholm överträffar markanvisningsmål

Bostadsbyggandet i Stockholm fortsätter att hålla hög takt och nu är en milstolpe nådd. Efter torsdagens exploateringsnämnd står det klart att 8 600 bostäder markanvisats i år vilket innebär att staden överträffar årets mål om 8 500 markanvisade bostäder. 

Totalt har 5 200 av de markanvisade bostäderna varit hyresrätter, motsvarande 60 procent.  Något som ligger i linje med den socialdemokratiskt ledda majoritetens ambitioner om att öka antalet hyresrätter i Stockholm.

- Efter att ha tagit över från ett moderatlett styre som mest fokuserade på att sälja ut stadens hyresrätter är vi nu väldigt glada över att ha fått så högt tempo i bostadsbyggandet. Efter åratal av uteblivna satsningar har Stockholm en akut bostadsbrist som vi nu arbetar hårt för att lösa, säger Stefan Hansson (S) ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Den politiska majoriteten i Stockholms stad har satt ett ambitiöst mål om att bygga 40 000 nya bostäder mellan 2014 - 2020. En rapport visar att över 22 800 nya bostäder påbörjats (2014 till okt 2017) och prognoserna att nå 40 000 nya bostäder till 2020 ser goda ut.

På torsdagens exploateringsnämnd markanvisades totalt 2 000 bostäder, varav 1400 hyresrätter. Utöver detta fattades beslut om:

  • Samråd för Rågsveds friområde.
  • Inrättande av Årsta naturreservat.
  • Markanvisning som gör att Gröna lund kan växa
  • Ärende (36 och 37) Tre nya kvarter Hagastaden

Mer information om ärendena här: https://insynsverige.se/stockholm-exploatering/dagordning?date=2017-12-07

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media