”Stora kvalitetsförsämringar i förskola och skolbarnsomsorg under mandatperioden”

Under de senaste fyra åren har den borgerliga majoriteten i Stockholms stad genomfört reella nedskärningar inom förskola och skolbarnomsorg. Dessa har negativt påverkat kvaliteten i verksamheten. Grupperna har växt och det har blivit mindre tid för barnen.


- Andelen föräldrar som är nöjda med den egna förskolan har minskat med sju procentenheter i den senaste brukarundersökningen. - I allt fler fall klaras inte platsgarantin, bara på Södermalm blev ett 20-tal barn utan plats inom tre månader under våren 2010.

De kommunala skolinspektörerna har vidare riktat skarp kritik mot verksamheten inom skolbarnsomsorgen, bland annat för att den har låg personaltäthet och har ett torftigt innehåll. Antalet fritidsklubbar har minskat kraftigt och grupperna växt. Enligt Skolverket har den genomsnittliga avdelningsstorleken ökat från 35 barn till 45 barn sedan 2006.

- Det finns en rätt så enkel förklaring till att vi nu har en sämre förskola och en sämre skolbarnsomsorg än 2006. De borgerliga i Stockholms stad har låtit sina skattesänkningsambitioner gå före kvaliteten i verksamheterna. De små budgetpåslag som har getts, räcker inte för att täcka varken löne- eller prisökningar, säger Roger Mogert, oppositionsborgarråd (S).

Mer information

Christian Scharf Pressekreterare 076-122 91 99

Taggar:

Prenumerera