Trots paniklösning: majoriteten saknar fortfarande 150 miljoner kronor för nödvändig upprustning av idrottsanläggningar

Report this content

Idag står det klart att den blågröna majoriteten efter krav från Socialdemokraterna omfördelar pengar från budgeten för att tillföra resurser till underhåll av idrottsplatser. 100 miljoner kronor tas från andra projekt på Fastighetskontoret för att rusta upp och underhålla anläggningar. 

Det totala behovet ligger på 250 miljoner kronor – trots den akuta omfördelningen som meddelades idag saknas det fortfarande 150 miljoner kronor för att täcka de behov som finns.

-  Detta är i praktiken ett trist budskap för Stockholms idrottande ungdomar och vuxna. Dennis Wedin står fast vid nedskärningarna och som en konsekvens riskerar nu flera idrottsanläggningar att stängas ned. Skattesänkningen och besparingar drabbar idrotten hårt även kommande år.

-  Frågan blir än mer anmärkningsvärd av att Moderaterna förra mandatperioden reserverade sig mot flera anläggningsinvesteringar. Hade dessa beslut gällt skulle den gamla underhållsskulden sedan mer än 10 tillbaka varit ännu värre. Vi Socialdemokrater har sedan länge sett dessa behov och lade därför 150 Mkr extra i vår budget till idrottsfastigheter för 2019.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Prenumerera

Media

Media