Välkommet besked från regeringen om elförsörjningen i Stockholm

Report this content

Idag presenterade regeringen en ny satsning för att säkerställa att såväl befintliga kunder som en del nya ska ha en säker tillgång till el i Stockholmsregionen.

För Stockholms del innebär detta att Stockholm Exergi säljer kraftproduktion till Ellevio och att Svenska kraftnät säkrar beredskapsdrift av två befintliga gasturbiner. I båda fallen är det helt igenom förnybara lösningar. Åtgärderna säkerställer inte bara regionens expansion utan även vår klimatomställning.

–  Stockholm växer och då måste vi ha en robust elförsörjning på plats. Det är ett välkommet initiativ från regeringens sida. Genom det här löser man den kortsiktiga kapacitetsbristen i Stockholm och möjliggör nya etableringar. Det kan handla om elintensiva företag, stora kollektivtrafikprojekt och utbyggd laddinfrastruktur. Nu tar vi ett viktigt steg i Stockholms utveckling mot en elektrifierad och fossilfri stad. Vi har stora projekt framför oss, inte minst utbyggnaden av tunnelbanan, och då behöver vi säkra att vi har kapcitetsförsörjning. Det säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

– Regeringen har lyckats driva fram en lösning som säkrar kapaciteten. Det senaste året verkar det som att stadens egna arbete med frågan har prioriterats ner. Istället för att ta på sig ledartröjan och samla aktörerna för att komma fram till en lösning så har finansborgarrådet hänvisat till att avregleringar och marknaden måste lösa detta.

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Prenumerera

Dokument & länkar