Konstitutionsutskottet riktar kritik mot brister i regeringens hantering

Vid dagens sammanträde i konstitutionsutskottet (KU) beslutade utskottet att rikta kritik mot regeringen såväl vad gäller Näringsdepartementets och näringsministerns hantering av allmänna handlingar som brister i agerandet i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

- Regeringens underlåtenhet att följa upp och genom beslut styra myndigheterna är av allvarligt slag och i förlängningen har den lett till skada för rikets internationella relationer, säger Björn von Sydow, Socialdemokraternas gruppledare i konstututionsutskottet.

- Det är anmärkningsvärt att ett statsråd i KU-utfrågning lämnar vilseledande och otillräckliga uppgifter. Ett sådant agerande försvårar i hög grad KU:s möjlighet att fullgöra sin uppgift, att granska regeringen, liksom även medias granskande arbete, understryker Björn von Sydow.

Presskontakt:
Margareta Bernhardsson, pressekreterare
070-214 17 84