Matilda Ernkrans (S): Sverige borde höja rösten i miljöarbetet

I dagarna samlas miljöministrar från hela världen till konferens i Stockholm, 40 år efter den miljökonferens i Stockholm som Socialdemokraterna tog initiativ till. Då var det den svenska socialdemokratiska regeringen, som efter hårt arbete fick till stånd en FN-konferens.

Stockholmskonferensen lade sedan grunden till FN:s miljöpolitik och konferensen i Rio, som lade grunden flera internationella överenskommelser om miljön, t.ex. klimatkonventionen. Då, i Rio för 20 år sedan, låg Sverige i framkant i miljöfrågor.

- Sverige borde vara en viktig röst både inom EU och internationellt för att fästa uppmärksamhet på de viktiga frågorna inom hållbar utveckling. Idag framstår Sverige mer som medelmåtta, säger Matilda Ernkrans, Socialdemokraternas miljötalesperson, som idag deltog i ministerdialogen på konferensen.

- Miljömässigt måste vi lära oss att leva inom planetens gränser och vi socialdemokrater har högre ambitioner för att driva på utvecklingen. I sommar hålls den viktiga Rio-konferensen i FN:s regi. Då har Sverige möjlighet att höja rösten och inta en tydlig position för en hållbar utveckling, säger Matilda Ernkrans.

Presskontakt:
Margareta Bernhardsson, pressekreterare, 070-214 17 84