Ny enhetsregering i Palestina

Fatah och Hamas har kommit överens om att bilda en palestinsk samlingsregering och den har idag tillsatts. Detta är positivt och bör få omvärldens stöd. Samlingsregeringen har nu ett viktigt uppdrag att förbereda kommande demokratiska val. Både den palestinska och den israeliska regeringen bör återgå till fredssamtalen.

En försoning mellan Fatah, Hamas och bildandet av en enhetsregering ger förutsättningar för snara demokratiska val i Palestina och en rättvis fred efter förhandlingar mellan Israel och Palestina. Initiativet till en enhetsregering visar att Palestina är beredd att ta modiga initiativ för fred. Detta bör omvärlden med den s.k. Kvartetten (FN, EU, USA och Ryssland) i spetsen ta på allvar och ge sitt stöd. De tre krav som Kvartetten ställde på den palestinska regeringen efter valet 2006 - om erkännande av Israel, avståndstagande från våld samt att följa tidigare ingångna avtal - behöver nu preciseras och göras ömsesidiga. Både Israel och Palestina måste avstå från allt folkrättstridigt våld, acceptera1967 års gränser och förbinda sig  till att följa de överenskommelser som tidigare regeringar gjort.

Vi kräver:

  • ·Att Sverige och omvärlden stödjer Palestinas arbete för försoning och samarbetar med enhetsregeringen.
  • ·Att den palestinska enhetsregeringen prioriterar val på hela det palestinska området.
  •  Ett slut på Israels ockupation och blockad av Gaza samt ett slut på terror och raketbeskjutningar mot Israel.
  •  Att Sverige erkänner staten Palestina.

Samtidigt gratulerar vi idag den nya palestinska regeringen.

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna

Peter Weiderud, ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet