(S) föreslår byggpakt

Socialdemokraterna föreslår en byggpakt för att öka bostadsbyggandet. Regeringen bör samla aktörerna på bostadsmarknaden för att skapa nationell samling för ökat byggande.

Många expertinstanser, som EU-kommissionen, IMF och Finanspolitiska rådet, har på senare tid kritiserat svensk bostads- och finanspolitik. Nyligen presenterade Boverket sin senaste marknadsrapport där man redovisade att ”byggandet är historiskt lågt” och att bostadsbristen är ett allvarligt hinder för svensk tillväxt.

Behovet av bostäder ökar och priserna har stigit under lång tid. Trots det har bostadsbyggandet minskat under de borgerliga regeringsåren och ligger nu på en historiskt låg nivå. 2006 påbörjades byggandet av 45 650 nya bostadslägenheter. 2012 var det endast 20 350 stycken.

Vi socialdemokrater har därför bland annat föreslagit stimulanser för byggande av mindre bostäder för studenter och ungdomar, ytterligare förenklingar i Plan- och bygglagen och statliga kreditgarantier för upprustning av bostäder från miljonprogrammet.

Nu förslår Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson och bostadspolitiska talesperson Veronica Palm också en bred nationell samling för ökat byggande, motsvarande de arbetsmarknadssamtal som regeringen nyligen genomfört.

–    Bostadsbristen inte minst i storstadsregionerna har blivit ett av de största hindren för svensk tillväxt. Det hindrar människor från att ta arbete där de finns och det hindrar företag från att expandera. Det är en central framtidsfråga för svensk ekonomi, säger Magdalena Andersson.

–    Vi har fått en olycklig ordning där alla pekar på någon annan. Regeringen skyller på kommunerna och kommunerna skyller på statliga regelverk – trots att de styrande i regering och i Stockholmsregionen tillhör samma partier. Vi behöver en aktiv bostadspolitik och byggmarknadens olika aktörer måste kunna arbeta gemensamt, säger Veronica Palm

–    Vi tror att det behövs en byggpakt ledd av regeringen. Varje större offentlig och privat aktör får redovisa hur många fler bostäder som de skulle kunna påbörja, vad som idag hindrar dem från att redan nu göra detta, och vilka statliga beslut som behövs, avslutar Magdalena Andersson.

För mer information, kontakta

John Zanchi, pressekreterare, 072-509 49 64

Håkan Gestrin, pressekreterare, 072-522 12 36

Taggar: