30 miljoner för att motverka konsekvenser av isolering

Äldre personer riskerar att drabbas särskilt hårt av följderna av utbrottet av covid-19. För att motverka konsekvenserna av isolering tillför regeringen 30 miljoner kronor till kommunerna. Medlen kan bland annat användas till digitala lösningar i verksamheter för äldre.

I Sverige rekommenderas särskilt personer över 70 år att undvika sociala kontakter med anledning av spridningen av covid-19. På grund av de konsekvenser som isolering kan innebära har regeringen beslutat att fördela 30 miljoner kronor till kommunerna.

Medlen ska används för digitala lösningar och andra lösningar som syftar till att skapa möjligheter till sociala kontakter. Det kan till exempel innebära att tillgängliggöra skyddade besöksrum så att anhöriga kan träffas på sätt som inte innebär risker för smittspridning eller och att ta in extra personal för att möjliggöra möten med anhöriga utomhus.

Det kan också handla om att införskaffa teknisk utrustning för att äldre och anhöriga ska kunna ha kontakt när fysiska besök inte är möjliga.Insatserna ska bidra till att stärka äldres psykiska välbefinnande och motverka psykisk ohälsa i samband med de restriktioner som följer av virusutbrottet.

Se bilaga för fördelning av medel mellan kommunerna.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se