4,7 miljoner till RFSU för sexualupplysning på fler språk

Report this content

Regeringen beviljar Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 4,7 miljoner kronor för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan hos kvinnor och män med migrantbakgrund. RFSU ska också sprida kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter i samma målgrupp.

 

– Det är otroligt viktigt att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan bland dem som invandrat till Sverige. RFSU:s arbete är därför centralt för att öka kunskapen om värderingar och rättigheter i Sverige, säger socialminister Lena Hallengren.

RFSU har de tre senaste åren beviljats medel för ett projekt för att förbättra den sexuella- och reproduktiva hälsan hos kvinnor med migrantbakgrund samt att sprida kunskaperna om sexuella- och reproduktiva rättigheter till samma målgrupp.

Det finns en bristande kunskap hos tolkar gällande frågor som rör den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna. Under 2019 kommer RFSU därför att arbeta med att ta fram skräddarsydda paketlösningar för att öka tillgängligheten på information och upplysning på olika språk. Andra viktiga målgrupper är hälsokommunikatörer, barnmorskor, elevhälsan, lärare och SFI-lärare men även samverkan med kommuner och landsting.

Efterfrågan på filmer har även varit stor och därför kommer ytterligare filmer med några nya teman tas fram på ett 20-tal språk och på lättare svenska.

Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2020.

Prenumerera