44 miljoner kronor till Region Östergötland från patientmiljarden och minst 8 miljoner kronor för en bättre cancervård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting är nu överens om fyra olika överenskommelser för en trygg och nära vård. Överenskommelserna omfattar närmare 2 miljarder kronor, där majoriteten går till landstingen och regionerna.

De fyra överenskommelserna är:

  1. Patientmiljarden

  2. Kortare köer i cancervården

  3. Kvalitetsregister

  4. Försäkringsmedicinska utredningar

    – Vi satsar på en trygg och modern vård i hela landet. Patientmiljarden och överenskommelsen om kortare köer i cancervården är viktiga pusselbitar för att kapa vårdköerna och förbättra tillgängligheten, säger socialminister Annika Strandhäll.

– De överenskommelser vi nu träffat med regeringen kommer att bidra till en fortsatt god utveckling av vården och vara till gagn för både patienter och personal. Vi är särskilt nöjda med satsningen på primärvården och cancervården, men även att vi kan fortsätta att utveckla kvalitetsregister för en kunskapsbaserad sjukvård, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL

Patientmiljarden innebär preliminärt 44,3 miljoner kronor för Region Östergötland. Satsning presenterades i budgetpropositionen för 2018 och ska stödja ett införande av den förstärkta vårdgarantin i primärvården från den 1 januari 2019. Det innebär att patienten inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning från legitimerad vårdpersonal (jämfört med dagens sju dagar för att få träffa läkare).

Patientmiljarden ska också gå till att stödja införandet av patientkontrakt, en sammanhållen vårdplan för en patients samtliga kontakter. Det finns idag som pilotprojekt i tre landsting och regioner. Syftet är att under 2018 närmare specificera form och innehåll för att erbjuda patienter fast vårdkontakt, en tid till nästa vårdkontakt direkt i handen och få tider anpassade till egna önskemål och behov.

Kortare väntetider i cancervården är en fortsättning på en pågående satsning från regeringen. För 2018 fördelas 500 miljoner kronor. För Region Östergötland innebär detta 8,8 miljoner kronor. Efter redovisning om att de uppfyllt överenskommelsens krav kan ytterligare cirka 8,8 miljoner kronor utbetalas.

Majoriteten av medlen fördelas mellan landsting och regioner som stimulans för att införa tre nya standardiserade vårdförlopp i cancervården. Hittills har 28 vårdförlopp införts. Regeringen genomförde under våren och sommaren 2017 ett rådslag om framtidens cancervård. Detta tas med i det fortsatta arbetet med en långsiktig inriktning för arbetet med cancervården.

Överenskommelsen omfattar även mötesplats för kunskapsutbyte, preventivt arbete och tidig diagnostik av hudcancer samt ett stöd till generellt införande av screening för tjock- och ändtarmscancer.

Regeringen och SKL har kommit överens om två ytterligare överenskommelser, en om stöd till nationella kvalitetsregister samt en om försäkringsmedicinska utredningar.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Läs mer om sjukvård på regeringens hemsida
Prenumerera på Socialdepartementets nyheter
Följ Annika Strandhäll på Twitter
Följ Annika Strandhäll på Facebook

Taggar:

Prenumerera