Arbetsgivare skyldiga att ta större ansvar för rehabilitering och återgång i arbete

Regeringen och Vänsterpartiet lägger nu fram förslag på åtgärder för att säkerställa tidigt stöd till den som sjukskrivits. Förslaget innebär att arbetsgivaren blir skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med sin anställda senast då personen varit sjukskriven i 30 dagar. Syftet är att stärka individens möjlighet till rehabilitering.

- Tidiga insatser är avgörande för att du ska kunna bli frisk och komma tillbaka till jobbet. Många arbetsgivare måste ta ett större ansvar, därför förtydligar vi nu deras skyldighet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Grunden i förslaget är att en tidig bedömning av rehabiliteringsbehov sker och att tidiga insatser för rehabilitering sker på arbetsplatserna. Arbetsgivarna får dessutom ett utökat stöd för genomförandet av de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som ingår i planen.

Förslaget innebär att varje arbetsgivare har rätt till högst 10 000 kronor per anställd och år, med ett tak på 200 000 kr per arbetsgivare.

- Förslaget ska ge den som blir sjuk bättre möjligheter till rehabilitering, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Det arbetsplatsnära stöd som finns idag utökas till ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd som även omfattar planering, genomförande och uppföljning av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

Förslaget föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera