Åsa Regnér tar emot krav från metoo-upprop

Report this content

Representanter från 65 #metoo-upprop lämnar över en gemensam kravlista till jämställdhetsminister Åsa Regnér och regeringen den 6 mars.

Mötet sker på Historiska museet i Stockholm. Från #metoo-uppropen kommer drygt 100 personer vara på plats med representanter från bland andra polisen, kyrkan, skolelever och kvinnor i missbruk och prostitution.

Åsa Regnér svarar på frågor från #metoo-uppropen och berättar om regeringens arbete. 

Representanterna från alla #metoo-upprop vill fortsätta det samarbete som påbörjades den 11 december 2017, då flera av #metoo-uppropen bjöds in till ett dialogmöte med jämställdhetsminister Åsa Regnér på Rosenbad.

Ur programmet den 6 mars

14.30        Åsa Regnér anländer. Press är välkomna att närvara från kl. 14:30. Fotografering och pressaktiviteter.

14.45        Mötet inleds

14.50        Åsa Regnér talar

15.05        #metoo-uppropen presenterar krav och berättar om samordningens och uppropens fortsatta  arbete

15:30         Avslut                 

 

Adress till Historiska museet: Narvavägen 13-17, Stockholm

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera