Att bekämpa utsatthet och tiggeri – ingen ska behöva tigga

Report this content

Regeringen presenterar idag ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri, med det långsiktiga  målet att ingen ska behöva tigga i Sverige.

Åtgärdspaketet innehåller insatser för ökad samverkan inom EU och med Rumänien och Bulgarien, tydligare regler i Sverige och nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.

-         Regeringen presenterar idag ett första paket med insatser för utsatta EU-medborgare i Sverige. Det är ett steg på vägen för att minska utsatthet och tiggeri. Målet är att ingen ska behöva tigga säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tre reformområden:

  • Ökad samverkan inom EU, särskilt med Rumänien och Bulgarien.
  • Tydligare regler i Sverige
  • Nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.

Viktiga åtgärder i paketet:

  • Inom ramen för samarbetsavtalet med Rumänien fortsätta arbetet med välfärdsutveckling, barns rättigheter och jämställdhet.
  • Aktivt arbeta med frågan gentemot EU-kommissionen och driva på EU:s arbete med romsk inkludering.
  • Stöd till Rumänien via sammanhållningsfonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.
  • Regeringsuppdrag till Polisen om att föreslå åtgärder för att stoppa våld mot utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november.
  • Tilläggsdirektiv till människohandelsutredningen om det straffrättsliga skyddet mot exploatering av utsatta personer som kommit till Sverige.
  • Bättre hantering av olovliga bosättningar på allmän och privat mark. En utredare ska analysera hur markägares möjligheter att få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar kan förbättras.
  • Bättre samarbete och återkommande möten med de civilsamhällesorganisationer som arbetar med utsatta EU-medborgare.

Vid dagens pressträff deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

 

Kontakt:

Kristian Brangenfeldt

Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

kristian.brangenfeldt@regeringskansliet.se

072-543 95 89

Kristoffer Talltorp

Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

kristoffer.talltorp@regeringskansliet.se

072-542 80 32

Tora Heckscher

Tf. Pressekreterare hos Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

tora.heckscher@regeringskansliet.se

072-212 62 64

Taggar:

Prenumerera