Bättre hälsa nyckel för etablering av nyanlända

Röda Korset får drygt 1,9 miljoner kronor för utveckling och förstärkning av verksamheter som arbetar hälsofrämjande för nyanlända och asylsökande. Projektet kommer pågå fram till 2020.

Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etablering. Enligt Socialstyrelsen lider många asylsökande och nyanlända av psykisk ohälsa, uppskattningsvis 20-30 procent mår psykiskt dåligt. Posttraumatiskt stressyndrom är högre bland asylsökande jämfört med övriga befolkningen och bland barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk ohälsa vanligt.

 För regeringen handlar det om att nyanlända snabbt ska komma in i jobb, utbildning och i samhället i stort. Då måste vi se till att det finns stöd och hjälp för den som bär med sig trauma från krig, tortyr och andra traumatiska upplevelser, säger socialminister Annika Strandhäll.

Svenska Röda Korset (SRK) har behandlat personer med trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser i mer än 30 år. Med dessa pengar från regeringen kommer de kunna möta nyanländas grundläggande behov såsom sociala aktiviteter, dagliga rutiner samt möjlighet till information om och kontakt med försvunna anhöriga.

Vidare har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga asylsökande och nyanlända barn psykisk hälsa i samband med undersökningen om skolbarns hälsovanor.

Vi behöver mer kunskap särskilt om hur nyanlända barn mår, säger socialminister Annika Strandhäll.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera