Bättre koll på patienters vårdorsaker

Report this content

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att fortsätta utveckla ett nationellt kodverk för kontaktorsak. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att kunna följa patientens väg genom vården.

Inom hälso- och sjukvården anges kontaktorsak, alltså orsaken till vårdkontakt som patienten själv anger, främst i form av fritext och i dag finns inget nationellt kodverk för detta.

Genom att dokumentera kontaktorsak på ett strukturerat och standardiserat sätt kan vårdpersonalen knyta ihop patientens kontaktorsak till övriga vårdhändelser i patientens vårdkedja. Det innebär att det bland annat går att följa upp vad patienten söker för, vad detta leder till för diagnos och skapar nya forskningsmöjligheter genom att exempelvis studera koppling mellan kontaktorsaker och diagnoser.

Socialstyrelsen har sedan tidigare påbörjat arbetet med att inrätta ett nationellt kodverk för kontaktorsak. Detta behöver nu testas inom hälso- och sjukvården för att utreda användbarheten och möjligheten att förbättra befintligt kodverk. Socialstyrelsen ska ansvara för att identifiera lämpliga miljöer för tester och ge användarstöd vid utförandet av testerna.

Myndigheten ska även utreda om det finns behov av specifika kontaktorsaker inom olika medicinska specialiteter (till exempel ögonsjukdomar och gynekologi) och i så fall inleda utformningen av dessa.
Socialstyrelsen får använda 150 000 kronor under 2019 och uppdraget ska redovisas senast den 28 november 2020.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera