Bättre stöd till utsatta kvinnor

Report this content

För att de som arbetar inom socialtjänsten bättre ska kunna hjälpa utsatta kvinnor som drabbats av våld och sexuella övergrepp, har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra ett kunskapslyft för socialsekreterare. 25 miljoner avsätts för ändamålet.

- Om du är kvinna med missbruk, i prostitution eller kanske utsatt för människohandel så finns det många gånger en brist på tillit till samhället och därför kan det vara svårt att be om hjälp när det behövs. Det är viktigt att socialsekreterare har kunskap om dessa kvinnors utsatta situation, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Utsatta kvinnor kan vara exempelvis kvinnor med missbruk, i prostitution, utsatta för människohandel, som är funktionsnedsatta, men också äldre kvinnor. Gemensamt är att de är sårbara men också att det kan vara svårt att upptäcka våld då det är många gånger tabubelagt att tala om våld och sexuella övergrepp.

Satsningen innehåller specifika utbildningsinsatser om våld och syftar även till att öka den allmänna kunskapen om särskilt utsatta grupper, genom att utveckla en webbaserad utbildning som ska vara lättillgänglig för all personal.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid.
Insatsen har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet i vårändringsbudgeten.

 

Kontakt:

Jens Petersen
Pressekreterare hos Lena Hallengren
070-2936935
​jens.petersen@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera