Budgetsatsning på tandvård för äldre

I regeringens budget för 2017 föreslås att det så kallade allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år.

- Jag är glad över att vi nu kan fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget för äldre mellan 65-74. Tandhälsan är en viktig del av hälsan som helhet och vi vet att det här är en grupp som generellt har behov av en mer regelbunden kontakt med tandvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I och med höjningen får gruppen 65-74 år samma nivå på det allmänna tandvårdsbidraget som gruppen 75 år eller äldre.

Satsningen omfattar totalt 50 miljoner kronor 2017 och därefter 100 miljoner kronor per år.

Budgetsatsningen är ett resultat av regeringens förhandlingar med Vänsterpartiet, som presenterade budgetsatsningen på en presskonferens under morgonen.

Höjningen föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Läs mer om Socialdepartementets reformer i budgetpropositionen på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/reformer-for-okad-valfard-och-trygghet/ .

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera