Coronakommissionens ledamöter utsedda

Den 30 juni tillsatte regeringen en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Mats Melin har sedan tidigare utsetts till kommissionens ordförande. Nu har kommissionens övriga ledamöter utsetts.

En kommitté i form av en kommission har fått i uppdrag att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits och åtgärdernas effekter.

– Samhället ska stärkas och lära av krisen. Coronakommissionens ledamöter har hög integritet, djup kunskap och mångårig erfarenhet. Deras arbete kommer att ge oss viktiga slutsatser, säger socialminister Lena Hallengren.

Följande personer har utsetts till ledamöter i kommissionen:

  • Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.
  • Ann Enander – professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.
  • Vesna Jovic – socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner.
  • Camilla Lif – präst och tf. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.
  • Torsten Persson – professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
  • Göran Stiernstedt – docent.
  • Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. Två delredovisningar ska lämnas, en den 30 november 2020 och en den 31 oktober 2021. Den första delredovisningen ska avse smittspridning inom vård och omsorg om äldre.

För frågor till kommissionen, kontakta Mats Melin.

Kontakt

Mats Melin, ordförande Coronakommissionen
mats.melin@regeringskansliet.se

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera