Dags att dra lärdomar inför nästa värmebölja

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en översyn av den information och vägledning som finns i fråga om värmeböljor och deras effekter på hälsa, samt om och i så fall hur dessa bör utvecklas.

- Om torra och heta somrar blir vanligare i framtiden krävs det att samhället klarar det. Pålitlig information och trygga rutiner är en förutsättning för välfungerande vård och omsorg under perioder av ökad påfrestning, säger socialminister Annika Strandhäll.

I uppdraget ingår att kartlägga och analysera erfarenheter från sommarens värmebölja, med särskilt fokus på erfarenheter hos verksamhetsansvariga samt personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. De ska även se över hur och i vilken omfattning som Folkhälsomyndighetens underlag har använts, och huruvida kommuner och landsting uppfattat stödet som ändamålsenligt.

- Vi måste hela tiden se till att vi lär oss av årets hetta och torka. Därför ska nu Folkhälsomyndigheten titta över hur man kan förbättra sitt arbete inför kommande värmeböljor. Det är en del av vårt arbete för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, säger socialminister Annika Strandhäll.

Folkhälsomyndigheten ska också analysera behoven av att utveckla befintliga system för att följa dödligheten i Sverige över tid. Detta ska bland annat ske mot bakgrund av de behov som finns under värmeböljor samt vid utbrott av smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten får 1,5 miljoner kronor för uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2019.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera