Dialogmöte och regeringsuppdrag för en stärkt förlossningsvård

Report this content

Socialminister Lena Hallengren har i dag träffat olika aktörer inom förlossningsvården. Samtidigt förbereder regeringen nu uppdrag att förstärka kunskapen om förlossningsskador, kejsarsnitt och graviditetskomplikationer, allt i syfte att förbättra vården och göra den mer likvärdig över landet. 

Vid mötet träffade socialminister Lena Hallengren representanter för regionerna, myndigheter och professionen. Mötets syfte var att utvärdera vad som behöver göras framöver för att Sveriges kvinnor ska kunna lita på att de möter en tillgänglig och trygg förlossningsvård.

– Regeringen har öronmärkt flera miljarder kronor till regionerna för en bättre förlossningsvård de senaste åren. Från och med 2020 avsätter vi en miljard kronor årligen för samma ändamål. Men att säkerställa en förlossningsvård i världsklass kräver gemensamma insatser, och det här samtalet är ett viktigt steg i det arbetet, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen ser bland annat behov av att förstärka kunskapen om förlossningsskador och kejsarsnitt samt graviditetskomplikationer såsom rektusdiastas, det vill säga delade magmuskler efter graviditet.

Socialdepartementet förbereder nu uppdrag till myndigheterna att ta fram kunskapsunderlag för detta. Syftet är att förbättra vården och göra den mer likvärdig över landet.

– Vårdpersonalen gör ett fantastiskt jobb. Samtidigt är det uppenbart att vi som samhälle behöver göra mer för att alla blivande mammor ska kunna känna sig trygga under graviditeten, vid förlossningen och under tiden därefter, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen avser att fatta beslut om uppdragen under hösten och vintern.

 

Kontakt

Mikael Lindström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-0785260
mikael.lindstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera