En miljard för utveckling av samordning och tillgänglighet i vården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om förbättrad tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård.

- Ytterst handlar det om att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälso- och sjukvård, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Överenskommelsen innebär bland annat att landstingen ska ta fram handlingsplaner för hur samordning och tillgänglighet ska utvecklas. Planerna ska tas fram tillsammans med såväl patient- som verksamhetsföreträdare. I och med överenskommelsen avsätter staten en miljard kronor till att stödja detta arbete. Landstingen och regionerna kommer också att följa upp och rapportera hur tillgängligheten i vården utvecklas samt redovisa genomförda insatser.

- Vi är mycket nöjda med denna överenskommelse. Den är utformad så att landstingen och regionerna själva bestämmer vilka insatser som behöver göras, utifrån aktuella utvecklingsbehov, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer om överenskommelsen här.

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se