EU-digitalisering ska göra det enklare att flytta inom EU

I dag sker det mesta av informationsutbytet mellan EU-ländernas socialförsäkringssystem på papper. Därför har EU-länderna gemensamt beslutat att successivt införa ett gemensamt IT-system för att skicka socialförsäkringsinformation om medborgare mellan länder. Systemet finns färdigt för att sättas i bruk.

- Detta kommer göra att det blir lite enklare att flytta inom Europa. Att slippa skicka fysiska papper med olika blanketter fram och tillbaka kommer att underlätta mycket och ge snabbare samhällsservice, säger Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) är ett system som ska utbyta information mellan medlemsstaternas institutioner avseende samordning av socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkringen samt hälso- och sjukvård. Målet är att digitaliseringen ska ge bättre och snabbare service till enskilda. Medlemsstaterna och Europeiska kommissionen har under lång tid arbetat för att ta fram systemet tillsammans.

Den 27 juni beslutade Administrativa kommissionen att systemet nu är redo att tas i bruk och att det ska vara infört inom två år. Utöver EU-länderna omfattas även Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Det är nu upp till berörda myndigheter att införa systemet på bästa sätt.

Fakta:

Reglerna för EU:s samordning av de sociala trygghetssystemen gäller för lagstiftning om:

  • sjuk- och föräldraskapsförmåner
  • ålders- och förtidspension och invaliditetsförmåner
  • efterlevandepension och ersättning vid dödsfall
  • arbetslöshetsförmåner
  • familjeförmåner
  • förmåner vid arbetsplatsolyckor och arbetssjukdom

EU:s gemensamma regler ska skydda sociala rättigheter och underlätta när man flyttar inom Europa. EU:s regler ersätter inte de nationella sociala trygghetssystemen utan samordnar dem.

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen består av en företrädare för varje EU-land och en företrädare för EU-kommissionen. Den sköter administrativa frågor, tolkar EU-reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen och utvecklar samarbetet mellan EU-länderna.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera