Fler apotek i glesbygd kan få ekonomiskt stöd

Report this content

Regeringen vill göra det möjligt för fler apotek att få del av det glesbygdsbidrag som tillkom 2013. Därför föreslås ändringar i regelverket för att möjliggöra att fler apotek kan komma i fråga för stödet. Det handlar om att höja gränsen för maximala försäljningsintäkter och ändra kravet på öppettider.

– Hela Sverige ska leva, därför är det avgörande att samhällsviktig service ska finnas i hela landet. Regeringen vill därför möjliggöra för fler apotek att ta del av glesbygdsbidraget, säger socialminister Lena Hallengren.

Det särskilda stödet för apotek i glesbygd tillkom 2013 och de första utbetalningarna gjordes 2014. Enligt nuvarande regler måste ett apotek bland annat ha öppet ett visst antal timmar i veckan och får inte ha försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som överstiger ett visst maxbelopp.

För att fler ska kunna få ta del av bidraget föreslås att kravet på genomsnittligt öppethållande sänks från 30 till 20 timmar per vecka för apotek som har en försäljning av receptförskrivna läkemedel som överstiger 3 miljoner kronor, respektive från 14 till 10 timmar per vecka för apotek med försäljning av receptförskrivna läkemedel som inte överstiger 3 miljoner kronor.

Vidare föreslås att gränsen för maximala försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel höjs från 10 miljoner kronor till 15 miljoner kronor per år.

De nya förutsättningarna ska tillämpas retroaktivt på så sätt att apotek kan få stöd för hela 2020 enligt de föreslagna generösare kriterierna även för perioden innan de trätt ikraft.

Kontakt

Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-065 16 12
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se 

Prenumerera