Fler dödsfall på grund av våld från närstående ska förhindras

Report this content

Regeringen föreslår i en proposition att ändra lagen om utredningar avseende vissa dödsfall så att lagen blir mer ändamålsenlig. Syftet är att regeringen ska kunna göra tidigare insatser och förebygga att barn inte far illa och att kvinnor och män inte utsätts för våld av en närstående.

Utredningarna av dödsfall ska lyfta fram de mönster och varningssignaler som har kommit till samhällets kännedom innan ett dödsfall. Vi vet utifrån de tidigare utredningarna att både barn och vuxna har haft kontakter med en eller flera aktörer som socialtjänst, förskola och skola samt sjukvården. Men det finns brister i samhällets skyddsnät. Därför behöver utredningsverksamheten omfattning breddas och analyserna fördjupas.

- Inga barn ska behöva dö och inga kvinnor eller män ska behöva utsättas för våld av närstående. Samhället kan och ska göra mer för att förhindra detta. Därför vill regeringen öka kunskapen om vilka förebyggande insatser som behöver göras, säger barn-, äldre- och jämställdhets­minister Lena Hallengren.

Propositionen innehåller förslag om att fler fall än där barn eller vuxna avlider ska kunna omfattas av en utredning. När det gäller barn innebär det att även grov och synnerligen grov misshandel kan utredas. Regeringen vill också att utredningarna ska inkludera uppgifter om gärningspersonen. Dessutom ska Socialstyrelsen få anlita experter och sakkunniga och det införs ett krav på att vissa myndigheter ska bistå utredningsverksamheten.

Socialstyrelsen genomför sedan 2008 utredningar när ett barn dödats med anledning av brott och sedan 2012 om en kvinna eller man dödats av en närstående eller före detta närstående. Sedan lagen trädde i kraft har 46 barn- och 52 vuxenärenden utretts vid Socialstyrelsen. Regeringen föreslår att lagen börjar gälla den 1 januari 2019 och att lagen byter namn till lagen om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Kontakt:

Jens Petersen
Pressekreterare hos Lena Hallengren
070-2936935
​jens.petersen@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera