Hjälp med andning ska kunna ge rätt till personlig assistans

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

 

– Lagförslaget om hjälp med andning löser ett akut problem. Det kommer att möjliggöra assistans för personer med stora problem som behöver hjälp med andning, säger socialminister Lena Hallengren.

– Samtidigt fortsätter vi arbetet med ännu ett lagförslag som ska säkerställa att hela momentet för den som behöver hjälp med både andning och sondmatning ska kunna ge rätt till assistans. Det arbetet har påbörjats och har högsta prioritet, säger socialminister Lena Hallengren.

I lagrådsremissen föreslås att behov av hjälp med andning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt LSS. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2019. Förslaget att införa andning som ett grundläggande behov avser framför allt att förbättra berörda barns möjligheter att kunna bo kvar hemma och därmed inte riskera långa vårdtider på sjukhus. Det avser också förbättra familjer och anhörigas möjligheter att förena arbete med familjeliv.

Hjälp med sondmatning ingår inte i förslaget. Regeringen har, efter synpunkter från remissinstanser, bedömt att införande av sondmatning som ett separat grundläggande behov skulle bli verkningslöst. En större förändring behöver göras så att hela momentet kan räknas som grundläggande behov. Regeringen arbetar därför med beredning av ett sådant lagförslag.

Bedömningen är att regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen i juni och att lagen ska kunna träda i kraft 1 november 2019.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet ingår att säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Kontakt

Mikael Lindström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
073-0785260
mikael.lindstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera