Högspecialiserad vård i fokus för regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att löpande följa upp och återrapportera om genomförandet av, och tidsplanen för, den nya beslutsprocessen för nivåstrukturering av nationellt högspecialiserad vård.

- Inför varje beslut som fattas om nationellt högspecialiserad vård krävs grundliga analyser, breda förankringsprocesser och god dialog med landstingen. Socialstyrelsen får en viktig roll i att säkerställa väl genomarbetade förslag, med konsekvenser för bland annat akutsjukvården i ständig åtanke, säger socialminister Annika Strandhäll.

Uppdraget till Socialstyrelsen inkluderar hela processen, från att förslag till vårdområden tas fram, till uppföljning av beslut om tillstånd för högspecialiserad vård. Patientsäkerhet ska särskilt beaktas i uppföljningen.

Socialstyrelsen ska hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) uppdaterat om hur arbetet fortskrider och årligen, senast den 15 december, lämna en delredovisning.

Kontakt:

Jakob Andersson
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-405 41 85
​jakob.andersson@regeringskansliet.se

 

Taggar:

Prenumerera