Höjd låneram ska säkra tillgången till vaccin

Regeringen föreslår att den får riksdagens bemyndigande att besluta om en höjning av Folkhälsomyndighetens låneram för beredskapsinvesteringar. Detta utgör ett viktigt led i förberedelserna för att till exempel kunna sluta förköpsavtal med vaccinutvecklare, och säkra tillgången till vaccin mot covid-19 i Sverige.

Folkhälsomyndighetens låneram används för att kunna genomföra beredskapsinvesteringar i syfte att hantera utbrott av smittsamma sjukdomar, till exempel influensapandemier.

Regeringen föreslår därför att den får riksdagens bemyndigande att besluta om att Folkhälsomyndigheten under 2020 får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar. Lånet föreslås som högst kunna uppgå till 2 000 000 000 kronor, inklusive tidigare upplåning.


Kontakt

Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-065 16 12
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se 

Prenumerera