Idrotts- och socialminister Annika Strandhäll talar på Träffpunkt Idrott

Report this content

Onsdagen den 7 mars besöker idrotts- och socialminister Annika Strandhäll Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan i Göteborg. På mässan träffas leverantörer, politiker, påverkare och innovatörer inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa.

 

Träffpunkt Idrott, Svenska Mässan, onsdagen den 7 mars

09:30-10:00: Inledningsanförande idrottsminister Annika Strandhäll, lokal 1

10:00-10:45: Samtal med idrottsminister Annika Strandhäll (S), Björn Eriksson (RF), Karin Thomasson (SKL), Saila Quicklund (M), Marianne Rundström (journalist) på temat ”Den svenska idrottsmodellen, för- och nackdelar”, lokal 1

Kontakt:

Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos Annika Strandhäll
070-2663105

adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se

Prenumerera