Informationsutbyte ska motverka brottslighet i pensionssystemet

Regeringen förändrar den förordning som reglerar utbyte av information mellan Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten. Förändringen innebär att myndigheterna har en ömsesidig skyldighet att, utan att hindras av sekretess, lämna uppgifter till varandra och skapa samverkan för att bättre förebygga, förhindra och upptäcka den organiserade och systemhotande brottsligheten inom premiepensionssystemets (PPM) fondtorg.

- Myndigheterna ger oss tydliga signaler, hade de kunnat samarbeta mer kring informationsutbyte hade det varit enklare att kontrollera premiepensionssystemet. Nu ger vi dem den möjligheten, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i den blocköverskridande pensionsgruppen.

- Senaste året har vi sett hur bolag medvetet skapat ett finansiellt upplägg för att berika sig själva på bekostnad av pensionsspararna. Det hör inte hemma i pensionssystemet och det har skadat förtroendet för pensionssystemet mycket negativt, säger Annika Strandhäll.

Pensionsmyndigheten har under våren tydligt efterlyst möjlighet till mer informationsutbyte. De berörda myndigheterna är överens om att den misstänkta brottsligheten förefaller organiserad och man har diskuterat hur en samverkan kan ske dem emellan. I dag är Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen förhindrade av sekretess att lämna ut uppgifter till Pensionsmyndigheten som skulle kunna leda till åtgärder från respektive myndighets sida.

Ändringen av förordningen om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet föreslås träda i kraft så fort som möjligt, vilket bedöms kunna vara den 1 juli 2017.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera