Kommuner ska ersättas ekonomiskt när personer evakueras till Sverige

Efter att beslut fattats av riksdagen klubbades i dag en ny lag som ska underlätta för kommuner att ge stöd till personer som evakuerats till Sverige efter en katastrof i utlandet. Kommunerna ska kunna få ekonomisk ersättning från staten. Exempel på tidigare katastrofer som lett till evakueringar till Sverige är flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 och Libanonkrisen 2006.

Vid dessa evakueringar fick några få kommuner i egenskap av flygplatskommuner, det vill säga Sigtuna, Härryda och Svedala, ta emot ett stort antal evakuerade som snabbt behövt hjälp och stöd i samband med ankomsten till Sverige. Påfrestningarna på de kommuner som tar emot evakuerade kan bli stora – både personellt och ekonomiskt – särskilt om det handlar om en liten kommun. Regeringen har därför gjort bedömningen att det behövs en lag som underlättar för mottagandet vid liknande evakueringar.

Evakueringskommunerna kommer nu ha rätt till ersättning från staten för skäliga kostnader kopplade till kommunernas stöd och hjälp till evakuerade vid ankomsten till Sverige. Socialstyrelsen ska pröva kommunernas ansökningar. Regeringen har idag fattat beslut om en förordning som reglerar ersättningen.

Den nya lagen gör också att kommuner får rätt att ge nödvändigt bistånd till evakuerade i samband med ankomsten utan att först göra en individuell behovsprövning, vilket socialtjänstlagen tidigare har förhindrat.

Lagen träder i kraft den 1 mars.

Taggar:

Prenumerera