Kompensation för förlorade subventioner i tandvårdens högkostnadsskydd

Report this content

Regeringen vill kompensera tandvårdspatienter som riskerar att gå miste om de subventioner de har rätt till inom ramen för högkostnadsskyddet. Förslaget skickas nu på remiss i syfte att regeringen inom kort ska kunna överlämna en proposition till riksdagen.

Till följd av coronapandemin har många patienter som är över 70 år eller som tillhör någon annan riskgrupp haft stora svårigheter att besöka sin tandvårdsgivare. Många tandvårdskliniker har dessutom bara kunnat ta emot akuta patienter, dels på grund av smittorisk, dels för att flera tandvårdskliniker har bistått sjukvården med material och utrustning.

Av de skälen riskerar många personer att gå miste om de subventioner de har rätt till genom högkostnadsskyddet, eftersom besöket hos tandvården inte kunnat genomföras inom pågående ersättningsperiod. För att undvika en sådan situation har det inom Regeringskansliet tagits fram ett förslag på lagändring. En lagändring är nödvändig eftersom ersättningsperioden är lagbunden.

– Förslaget om att kompensera tandvårdspatienterna är viktigt både för en jämlik tandhälsa och vanligt folks ekonomi. Det kan handla om tusentals kronor för den enskilde, säger socialminister Lena Hallengren.

Utkastet på proposition går nu på remiss. Därefter planerar regeringen att fatta beslut om propositionen, som sedan ska behandlas av riksdagen. Om riksdagen godkänner propositionen kan regeringen ta fram närmare bestämmelser om hur tandvårdspatienterna ska kompenseras.


Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera