Konsekvenser av covid-19 för socialtjänsten ska analyseras

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för socialtjänstens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Uppdraget ska både belysa konsekvenserna ur ett kortsiktigt perspektiv samt innefatta en framåtblickande analys, som sträcker sig ett år framåt i tiden.

Uppdraget syftar särskilt till att analysera eventuella konsekvenser för människor som lever i områden med socioekonomiska utmaningar.

– Det finns en risk att de mest utsatta i samhället drabbas extra hårt av denna pandemi, vilket i sin tur kan leda till ökat tryck på socialtjänsten. Uppdraget är ett led i regeringens arbete med att stärka beredskapsläget inom individ- och familjeomsorgen inför framtiden, och kan också utgöra stöd för kommunernas planering, säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 29 januari 2021.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Kontakt

Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-065 16 12
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se 

Prenumerera