Länsstyrelserna ska informera om vikten av att följa rekommendationer

Länsstyrelserna får i uppdrag att sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda aktörer om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd med anledning av covid-19. Länsstyrelserna ska även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning.

 – Även om antalet fall av covid-19 fortsätter att minska i Sverige är det fortsatt viktigt att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns för att skydda äldre och andra riskgrupper och för att minska risken för ökad smittspridning, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen gav den 11 juni länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs. Som ett tillägg till detta uppdrag ska Länsstyrelserna nu sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda aktörer om vikten av efterlevnad av myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd.

Länsstyrelserna ska även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning.

Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Skåne län och redovisas löpande till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget avslutas den 15 oktober 2020.

Kontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
Mobil 073-274 23 53
elin.aarflot@regeringskansliet.se

Prenumerera