Lena Hallengren pratar om framtiden med Södra sjukvårdsregionen

Report this content

Svensk hälso- och sjukvård har prövats hårt under coronapandemin. Samtidigt måste den långsiktiga utvecklingen av en tillgänglig och god vård fortsätta. Fredag 11 juni hålls den sista dialogen i dialogserien Vård i rörelse, där socialminister Lena Hallengren träffar landets alla sjukvårdsregioner för att prata om framtiden.

Vård i rörelse innebär att socialminister Lena Hallengren träffar landets sjukvårdsregioner för att samtala om hur regeringen, regionerna och kommunerna kan möta hälso- och sjukvårdens utmaningar tillsammans. Hur ska vården förbättras, blir mer tillgänglig och effektiv? Det finns många lärdomar att dra från arbetet med coronaviruset, men också flera utmaningar att ta sig an – uppskjuten vård, tillgången på personal med rätt kompetens, utvecklingen av primärvården.

Fredag den 11 juni hålls det sjätte och sista dialogtillfället, den här gången med fokus på samverkan och utveckling i Södra sjukvårdsregionen. Södra sjukvårdsregionen består av regionerna Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra delen av Hallands län.

I dialogen medverkar socialminister Lena Hallengren samt förtroendevalda, tjänstemän och kommun- och verksamhetsrepresentanter från regionerna.

Dialogerna hålls digitalt och sänds live på www.regeringen.se/vardirorelse och regeringens Youtubekanal, där kan man även se de tidigare dialogerna i efterhand.

Kontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
Mobil 073-274 23 53
elin.aarflot@regeringskansliet.se

Prenumerera