Mer kunskap inom socialtjänsten

Report this content

Forskningsbaserad kunskap kring vilka insatser inom socialtjänsten som fungerar bra och är effektiva ska spridas och tillgängliggöras till kommunpolitiker och beslutsfattare inom socialtjänsten.

Att tillgodose att beslutsfattare och personal har rätt stöd och kunskap är en förutsättning för att utveckla socialtjänsten. Därför får Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar till bland annat utvecklingsledare, chefer inom socialtjänsten, forskare, kommunpolitiker och högre chefer.  

– Regeringen genomför just nu en långsiktig satsning på forskning och utbildning inom socialtjänsten. Det handlar om att få kunskap om hur forskning kan användas för att ta reda på vilka typer av insatser eller behandlingar som är säkrast och mest effektiv, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

I uppdraget ska SBU utgå från och bidra till befintliga strukturer för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom socialtjänstens område, såsom forskning- och utvecklingsverksamheter och regionala samverkans- och stödstrukturer.

SBU får 1 500 000 kronor för att genomföra uppdraget. Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting och redovisas senast den 22 februari 2019.

SBU är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård samt granska kunskapsläget för metoder och insatser inom socialtjänsten.

Kontakt:

Jens Petersen
Pressekreterare hos Lena Hallengren
070-2936935
​jens.petersen@regeringskansliet.se

Prenumerera