Mer underhållstöd till ensamstående föräldrar med tonårsbarn

Report this content

Barns behov varierar i olika åldrar. Regeringen vill därför differentiera storleken på underhållsstödets belopp uppdelat på tre åldersgrupper (0–10 år, 11–14 år samt 15 år och äldre), för att bättre svara mot de kostnader som finns för att tillgodose barns varierande behov.

– Vi vet att ju äldre barnen blir desto mer ökar utgifterna, då är det rimligt att vi även anpassar underhållstödet efter de förutsättningarna. Jag är väldigt glad över att vi kommer att ha höjt underhållsstödet med totalt 800 kronor under mandatperioden. Det här är viktigt inte minst för många ensamstående kvinnor med låga inkomster, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen har tidigare höjt underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre med 150 kronor till 1 723 kronor per månad. Nu vill man även höja underhållsstödet för barn 11–14 år med 150 kronor per månad, samt för barn 15 år eller äldre med ytterligare 350 kronor per månad.

Att underhållsstöd lämnas med 150 respektive 350 kronor mer per månad innebär att den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp blir högre i samma omfattning – i den utsträckning som han eller hon har förmåga att betala ett högre betalningsbelopp.

Underhållsstödet var vid mandatperiodens början 1273 kr per månad. Höjningarna innebär att underhållsstödet bättre stämmer överens med barnens behov i de olika åldersgrupperna och ser ut som följande:

0–10 år → 1573 kr. En höjning med 300 kronor per månad och barn under mandatperioden.

11–14 år → 1723 kr från och med 1 januari 2019. En höjning med 450 kronor per månad och barn under mandatperioden.

15–18 år → 2073 kr från och med 1 augusti 2018. En höjning med 800 kronor per månad och barn under mandatperioden.

Förlängt underhållsstöd kan betalas ut för ungdomar som har fyllt 18 år men som studerar på gymnasienivå. Dock längst till och med juni det år ungdomen fyller 20 år.

Förändringen är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet och aviserades i samband med budgetpropositionen 2018.

Kontakt:

Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos Annika Strandhäll
070-2663105

adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

 

Prenumerera