Miljardsatsning för nära vård

Report this content

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse som ska stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Satsningen omfattar drygt 5,9 miljarder kronor för 2020.

– Nu investerar vi mer pengar än någonsin för en stärkt nära vård. Den här överenskommelsen är en viktig del av reformeringen av primärvården. Den gör att vi gemensamt och långsiktigt kan arbeta för en mer tillgänglig och förebyggande hälso- och sjukvård, säger socialminister Lena Hallengren.

För utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården avsätts totalt 2,9 miljarder kronor till regioner och kommuner för 2020. Regionerna tillförs 1,4 miljarder kronor under 2020 som bland annat kan användas för att förbättra tillgänglighet i primärvården, öka kontinuitet för patienterna samt bidra till en mer personcentrerad hälso- och sjukvård, bland annat genom utveckling av patientkontrakt. Därutöver får regionerna en generell resursförstärkning 2020 för utvecklingen av hälso- och sjukvården, med fokus på primärvården, på 1,5 miljarder kronor.

I syfte att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare avsätts totalt 2,9 miljarder kronor. Av dessa medel avsätts 1,8 miljarder kronor till regionerna, och 500 miljoner kronor till kommunerna, så att de ska kunna stärka planeringen av sitt kompetensbehov. Det kan bland annat innebära förbättrade förutsättningar på arbetsplatserna, utbildning av framtidens medarbetare och kompetensutveckling av personal. Av regeringens totala satsning på att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare avsätts 500 miljoner kronor till regionerna för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska med betald utbildning. Därtill avsätts 100 miljoner kronor till regionerna för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter, exempelvis karriärtjänster, för specialistsjuksköterskor med fördjupad kompetens inom centrala områden.

För ökad tillgänglighet inom barnhälsovården avsätts 114 miljoner kronor till regionerna. Syftet är att bidra till en god och jämlik hälsa redan från barndomen.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Kontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
Mobil 073-274 23 53
elin.aarflot@regeringskansliet.se

Prenumerera