Nu påbörjas arbetet med att koncentrera den mest avancerade vården

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att pröva det förslag till arbetsprocess för nivåstrukturering av högspecialiserad vård som myndigheten presenterade i juni 2017. Därmed påbörjas arbetet med att öka koncentrationen av vård på nationell nivå i en pilotverksamhet inom ett begränsat antal områden.

– För att få en mer patientsäker hälso- och sjukvård behöver den mest specialiserade vården koncentreras till färre platser i landet. Det är nödvändigt och handlar om människoliv, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen har tidigare föreslagit att arbetet med nivåstrukturering ska inledas inom två sjukdomsområden: nervsystemets sjukdomar samt kvinnosjukdomar inklusive förlossning.

Regeringen beslutade nyligen om en lagrådsremiss med förslag att införa en ny beslutsprocess för den nationellt högspecialiserade vården. Den nya beslutsprocessen ska ersätta dagens rikssjukvård vid Socialstyrelsen och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. Socialstyrelsen föreslås bli ansvarig myndighet i den nya beslutsprocessen. Förslaget bygger på betänkandet Träning ger färdighet − Koncentrera vården för patientens bästa. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1:e juli 2018.

Det aktuella uppdraget till Socialstyrelsen är en startsignal för myndigheten att påbörja det förberedande arbetet med nivåstrukturering och att utse så kallade sakkunniggrupper.

Det nuvarande systemet med rikssjukvård har bl.a. kritiserats för att rikssjukvården har kommit att utgöra en alltför begränsad del av den högspecialiserade vården. Det har även kritiserats för att berednings- och beslutsprocessen är för tidskrävande och ineffektiv i förhållande till antalet beslutade tillstånd.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Taggar:

Prenumerera