Ny nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa

Report this content

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Strategin ska bland annat ha som målsättning att förverkliga en samtyckeskultur i Sverige.

– Att ge förutsättningar för en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa är viktigt ur många aspekter. Det handlar om säkerhet vid graviditet och förlossningar, det handlar om rätten till abort och tillgång till preventivmedel. Det handlar om rätten till att alla ska känna att de har möjlighet till ett sexuellt självbestämmande, säger socialminister Lena Hallengren.

Grundläggande för strategin, som ska presenteras senast den 20 september 2020, ska vara en god, jämställd och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Särskilt fokus bör riktas mot unga personer, personer med bristande socioekonomiska förutsättningar, personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk bakgrund och hbtq-personer. Förutsättningarna inom respektive grupp bör analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Strategin bör även stärka unga personers steg in i ett positivt sexualliv.

En ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke antogs av riksdagen i maj 2018. Syftet med lagstiftningen är att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. En av målsättningarna med strategin som nu ska tas fram är att förverkliga en samtyckeskultur i Sverige i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Strategin ska kunna användas av myndigheter, landsting, kommuner och andra berörda aktörer. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1,1 miljoner kronor under 2019.

Uppdraget att ta fram en nationell strategi bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

 


Kontakt

Jens Petersen, tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-0652884
jens.petersen@regeringskansliet.se

Prenumerera