Nya åtgärder ska hjälpa till att förebygga fallolyckor hos äldre

Ökad kunskap till anhöriga kan förebygga risken för fallolyckor hos äldre. Regeringen tilldelar därför Nationellt kompetenscentrum anhöriga medel för att ta fram ett lättanvänt stödmaterial om hur fallolyckor hos äldre kan förebyggas.

- Många äldre bor hemma tillsammans med en anhörig, ofta ens partner. Genom att utveckla ett kunskapsstöd som är lätt för anhöriga att använda sig av kan vi förebygga och minska antalet fallolyckor, säger äldreminister Lena Hallengren.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) ska ta fram material i form av en digital ”verktygslåda” med utbildningsmaterial och kunskapsgenomgång hur man som anhörig kan arbeta förebyggande. Anhörigas riksförbund och pensionärsorganisationer kommer vara delaktiga i framtagningen.

”Verktygslådan” ska publiceras på Nka:s webbsida, där anhöriga kan gå in och få råd och stöd. Nka planerar även webbsända seminarier.

Fakta om fallolyckor

Drygt 1 000 personer dör varje år till följd av fallolyckor. Ytterligare 70 000 skadas så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Av dessa är de flesta personer över 80 år och äldre. Kostnaderna beräknas till 11 miljarder per år, enligt Socialstyrelsen.

Vanliga orsaker till att äldre faller kan bero på fysiska besvär hos personen; nedsatt syn, sjukdomar, läkemedel som påverkar balansen med mera. Fysiska hinder inomhus; lösa sladdar, mattor som glider exempelvis. Utomhus; halka, trottoarkanter med mera. (Källa: Sveriges Kommuner och Landsting)

Kontakt:

Jens Petersen
Pressekreterare hos Lena Hallengren
070-2936935
​jens.petersen@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera