Nya insatser på området psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har idag fattat beslut om att sluta en överenskommelse för riktade insatser på området psykisk hälsa. Målet är att skapa en bättre och mer sammanhållen struktur som bättre kan möta den psykiska ohälsan i samhället.

Idag presenteterades en överenskommelse mellan regeringen och SKL om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att stimulera utvecklingsarbete och skapa bättre förutsättningar för lokala och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför. Syftet är också att identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt samt att förbättra ungas psykiska hälsa.

–        ­Överenskommelsen och de viktiga satsningar som vi nu genomför kommer göra att vi kan möta den psykiska ohälsan genom en bättre struktur, fler tidiga insatser och ett brett ansvarstagande i hela samhället. Detta är en viktig del i arbetet med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

–        Den här överenskommelsen handlar både om ge förebyggande insatser och om att erbjuda medicinsk vård och sociala insatser efter behov, utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det är också en långsiktig plan som ger förutsättningar för att hållbart förbättra livet för människor med psykisk ohälsa, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Om överenskommelsen:

  • I överenskommelsen pekar regeringen ut fem tydliga spår när det gäller de övergripande strategiska utmaningarna på området, som ska gälla de närmaste fem åren för att sedan revideras. Utmaningarna berör såväl insatser som särskilda grupper och organisering av samhällets insatser.

  • För att samordna arbetet tillsätts också en nationell samordnare som kan vara sammanhållande kraft för en statlig kraftsamling, i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Landstings samordningsfunktion.

  • Överenskommelsen omfattar 845 miljoner kronor per år. Detta är en förstärkning med 150 mnkr.

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera