Nyckelpersoner diskuterade hur Sverige kan minska utsatthet i Rumänien och Bulgarien

På dagens konferens på Nalen om utsatta EU-medborgare samlades svenska idéburna organisationer, representanter från näringsliv och kommuner samt politiker från Sverige, Rumänien och Bulgarien. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér välkomnar de konstruktiva samtalen.

-   Detta är ytterligare ett viktigt steg i regeringens arbete för att långsiktigt kunna bygga en bättre situation för utsatta människor i Rumänien och Bulgarien, säger Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

-  Jag är glad över den samarbetsvilja och engagemang som de idéburna organisationerna visar och det har varit många givande diskussioner idag, säger Martin Valfridsson, Regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare.

Från Rumänien deltog Ciprian Necula, statssekreterare vid Ministeriet för EU-fonder med bakgrund inom romers rättighetsfrågor. Svenska idéburna organisationer samt representanter från kommuner och näringsliv deltog också vid konferensen.

Frågor som diskuterades under konferensen:
Hur stötta utsatta för långsiktigt förändring?
Hur kan idéburna organisationer samverka?
Hur kan näringslivet involveras?

In english:

Key figures met to discuss how Sweden can support vulnerable people in Romania and Bulgaria

Today’s conference at Nalen on vulnerable EU citizens brought together Swedish values-based organisations, representatives of the business sector and the municipalities, and politicians from Sweden, Romania and Bulgaria. Minister for Children, the Elderly and Gender Equality Åsa Regnér was host.

“This is another important step in the Government’s work to provide long-term support to vulnerable people in Romania and Bulgaria,” said Ms Regnér.

“I am pleased to see the willingness to cooperate and the commitment shown by the values-based organisations and we have had many rewarding discussions today,” said Martin Valfridsson, the Government’s national coordinator for vulnerable EU citizens.

One representative from Romania was Ciprian Necula, State Secretary at the Ministry of European Funds, with a background in Roma rights issues. Representatives of the Swedish business sector and municipalities also took part in the conference.

Issues discussed at the conference included:
How can vulnerable people be supported in order to achieve long-term change?
How can values-based organisations work together?
How can business

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera