Ökat underhållsstöd till riksdagen för beslut

Regeringen har beslutat om en proposition till riksdagen med förslaget att underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre ska höjas med 150 kronor i månaden till 1723 kronor. Propositionen innehåller även förslag att grundavdraget för den bidragsskyldiga föräldern ska höjas och att barn ska få möjlighet att tjäna mer pengar utan att underhållsstödet påverkas.

I propositionen föreslår regeringen tre lagändringar som innebär förstärkningar för barnfamiljer som har det svårt att få ekonomin att gå ihop.

De tre förslagen är:

  • En höjning av underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre med 150 kronor i månaden till 1 723 kronor.
  • Den bidragsskyldiga föräldern får en höjning av grundavdraget från nuvarande 100 000 kronor till 120 000 kronor. Betalningsskyldigheten för underhållsstöd inträder därför först vid inkomster som överstiger 120 000 kronor.
  • Barn får möjlighet att ha högre inkomster utan att underhållsstödet minskar. Gränsen höjs från nuvarande 48 000 kronor till 60 000 kronor per år. Detta för att möjliggöra högre inkomster vid sommarjobb och extrajobb.

Förslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera